Triển khai cách thực hiện phòng chống Covid-19

Sáng  ngày 4 tháng  02 năm 2020 , Trường tiểu học B Phú Hữu tổ chức triển khai cho cán bộ, giáo viên và nhân viên của trường về phòng chống dịch bệnh đường hô hấp cấp covid-19; cách phòng ngừa diên đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona và hướng dẫn mang  khẩu trang , rữa tay đúng cách. Nhiệm vụ của nhà trường trong công tác phòng chống dịch bệnh .